ZOZNAM PUBLIKÁCII

Leško, M. – Bačkayová, E. – Buzgó, Ľ. – Buzgó, G.: Sú vzpieračky symetrickejšie?
Zborník prednášok seminára trénerov vzpierania 15.02.2003
FTVŠ UK Bratislava
Buzgó, G.: Trendy výkonnosti vo vzpieraní mužov na ME a MS v období 1996-2002
Zborník prednášok seminára trénerov vzpierania 15.02.2003
FTVŠ UK Bratislava
Buzgó, G.: Vplyv vzpieračského tréningu na telesnú výšku
Zborník prác celoštátneho kola ŠVK v Banskej Bystrici 2005
Buzgó, G.: Pohybový a somatický vývin mladých vzpieračov
Diplomová práca, FTVŠ UK Bratislava 2006
Leško, M. – Buzgó G.: Ako rastú mladí vzpierači.
VI. medzinárodní vědecký seminář – Olomouc 2006
Efekty pohybového zatížení v edukačním prostredí tělesné výchovy a športu
Buzgó, Ľ. – Buzgó, G.: Pravidlá mládežníckeho štvorboja
TEXT PRÍSPEVKU
Buzgó, G. – Leško, M. – Kováč , M.: K problematike výberu talentov vo vzpieraní. Konferencia o športovo talentovanej mládeži
- konferencia usporiadaná v dňoch 25. – 26. 05. 2006 NŠC a SOV
TEXT PRÍSPEVKU