Činnosť vzpieračského oddielu v období pôsobenia Evalda Krajčoviča


Presný dátum vzniku vzpieračského oddielu vo Veľkom Mederi ( v Čalove ) zatiaľ nie je presne známy. Vznik vzpierania v Čalove sa viaže k menu Evalda Krajčoviča, ktorý do Čalova prešiel z klubu  Spartak Komárno. Pri vzniku vzpierania v Čalove boli prítomný aj pán Fekete Jozef a pán  Zsemlye Mikuláš vtedajší predseda klubu, ktorí boli podporcami vzpierania v Čalove. Podľa rôznych nepublikovaných zdrojov sa predpokladá, že k vzniknutiu vzpierania mohlo dôjsť v roku 1958. Prvé evidované a publikované dôkazy existencie vzpierania vo Veľkom Mederi – v Čalove sú z roku 1961.

K. Wiener:
I. ročník Podunajského pohára v Čalove dňa 26. II. 1961:      
1. miesto Družstevník Zlaté Klasy ( Rastice )
2. miesto Dynamo Čalovo A
3. miesto Spartak Komárno
4. miesto Dynamo Čalovo B

            Dátum 1961 sa bude považovať za začiatok vzniku „pretekárskeho“ vzpierania vo Veľkom Mederi ( v Čalove ).

©Buzgó