Vzpieranie vo Veľkom Mederi 1979-2005

Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1980
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1981
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1982
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1983
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1984
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1985
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1986
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1987
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1988
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1989
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1990
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1991, 1992, 1993
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1994, 1995, 1996
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1997
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1998
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 1999
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 2000
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 2001
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 2002
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 2003
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 2004
Vzpieranie vo Veľkom Mederi - rok 2005
Sumár
Zoznam pretekárov