MŠK Thermál Veľký Meder – vzpieračský oddiel
2005

    

    

Vedenie  vzpieračského  oddielu

Buzgó Ľudovít - predseda oddielu
- tréner ŠŠS
- reprezentačný tréner 17 ročných
- člen trénerskej rady SZV

Megály Ctibor - podpredseda oddielu

Buzgó Gabriel - sekretár oddielu
- tréner CTM

Členstvo oddielu

        Členmi vzpieračského oddielu vo Veľkom Mederi sú mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky, dorastenci a dorastenky, juniori, muži a veteráni s celkovým počtom 46 členov.

Výsledky  vzpieračského  oddielu
MŠK Thermál Veľký Meder pre rok 2005


09. 04.     1. kolo Žiackej ligy – Trenčín

852 b. 1. miesto VME Jávorka Tivadar 194 b.
Farkaš Július 156 b.
Simonics Patrik 174 b.
Bot Ladislav 168 b.
Csémi Aurél 158 b.

11. 06.     2. kolo Žiackej ligy – Hurbanovo

873 b. 1. miesto VME Jávorka Tivadar 192 b.
Farkaš Július 148 b.
Simonics Patrik 179 b.
Bot Ladislav 171 b.
Csémi Aurél 182 b.

05. 11.     3. kolo Žiackej ligy – Košice

906 b. 1. miesto VME Jávorka Tivadar 200 b.
Farkaš Július 162 b.
Simonics Patrik 170 b.
Bot Ladislav 182 b.
Csémi Aurél 190 b.

        Družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 1. mieste v Žiackej lige, čiže sa stalo Majstrov Slovenska v preteku družstiev v kategórii žiakov.

Dorastenecká liga


02. 04.     1. kolo Dorasteneckej ligy – Ružomberok

1349 b. 1. miesto VME Simonics Erik 255 b.
Balázs Peter 306 b.
Abrahám Štefan 269 b.
Jávorka Vojtech 259 b.
Kázmér Lucián 259 b.

21. 05.     2. kolo Dorasteneckej ligy – Trenčín

1382 b. 1. miesto VME Simonics Erik 268 b.
Balázs Peter 296 b.
Abrahám Štefan 280 b.
Jávorka Vojtech 265 b.
Kázmér Lucián 271 b.

19. 11.     3. kolo Dorasteneckej ligy – Radoľa

1234 b. 3. miesto VME Simonics Erik 279 b.
Balázs Peter 175 b.
Abrahám Štefan 265 b.
Jávorka Vojtech 261 b.
Kázmér Lucián 252 b.

        Družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 1. mieste v Dorasteneckej lige, čiže sa stalo Majstrov Slovenska v preteku družstiev v kategórii dorastencov.

I. liga

12. 03.     1. kolo I. ligy – Trenčín

1317 b. 6. miesto VME Patasi Oskar 301 b.
Lénárt Rudolf 275 b.
Pivoda Robert 235 b.
Monduk Vincent 214 b.
Szabó František 290 b.

22. 10.     2. kolo I. ligy – Dolný Kubín

1332 b. 6. miesto VME Patasi Oskar 369 b.
Lénárt Rudolf 263 b.
Pivoda Robert 232 b.
Bugár Ladislav 272 b.
Szabó František 293 b.

26. 11.     3. kolo I. ligy – Košice

1334 b. 6. miesto VME Patasi Oskar 287 b.
Lénárt Rudolf 273 b.
Pivoda Robert 233 b.
Fábik Peter 249 b.
Szabó František 289 b.

        Družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na poslednom mieste v I. lige a tým vypadáva z I. ligy mužov.

II. liga

30. 04.     1. kolo II. ligy – Bratislava

1369 b. 3. miesto VME Balázs Peter 306 b.
Buzgó Gabriel 283 b.
Abrahám Štefan 268 b.
Jávorka Vojtech 260 b.
Ládi Ladislav 249 b.
Monduk Krisztián 241 b.

25. 06.     2. kolo II. ligy – Veľký Meder

1316 b. 3. miesto VME Simonics Erik 267 b.
Buzgó Gabriel 271 b.
Abrahám Štefan 264 b.
Jávorka Vojtech 258 b.
Ládi Ladislav 231 b.
Kázmér Lucián 253 b.

15. 10.     3. kolo II. ligy – Košice

1316 b. 2. miesto VME Simonics Erik 267 b.
Buzgó Gabriel 280 b.
Abrahám Štefan 263 b.
Jávorka Vojtech 246 b.
Ládi Ladislav 225 b.
Kázmér Lucián 258 b.

        Družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 3. mieste v II. lige mužov.

M-SR

28. 05.     Majstrovstvá Slovenska ml. žiakov a žiačok – Veľký Meder

do 33 kg Kulcsár Tomáš 169,5 b. 2. miesto ml. žiaci
do 33 kg Beke Gábor 149,5 b. 3. miesto ml. žiaci
do 33 kg Fatona René 137,5 b. 4. miesto ml. žiaci
do 33 kg Esztergályos Norbert 121,0 b. 7. miesto ml. žiaci
do 36 kg Fekete Márk 177,0 b. 2. miesto ml. žiaci
do 40 kg Fehér Adam 121,5 b. 6. miesto ml. žiaci
do 45 kg Sándor János 123,5 b. 4. miesto ml. žiaci
do 50 kg Straňák Roman 176,0 b. 1. miesto ml. žiaci
do 56 kg Javorský Marek 147,0 b. 3. miesto ml. žiaci
do 56 kg Nagy Attila 143,0 b. 5. miesto ml. žiaci
do 56 kg Lenče Dávid 139,5 b. 6. miesto ml. žiaci
         
do 56 kg Majeríková Nikoleta 165,0 b. 1. miesto ml. žiačky
nad 56 kg Mihalovičová Tímea 177,0 b. 1. miesto ml. žiačky

11. 06.     Majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok – Hurbanovo

do 40 kg Horváth Marcel 55,0 kg 1. miesto žiaci
do 40 kg Boršický Patrik 52,0 kg 2. miesto žiaci
do 45 kg Jávorka Tivadar 101,0 kg 1. miesto žiaci
do 45 kg Farkas Július 78,0 kg 2. miesto žiaci
do 56 kg Simonics Patrik 114,0 kg 1. miesto žiaci
do 56 kg Kiss Oliver 65,0 kg 5. miesto žiaci
do 62 kg Bot Ladislav 115,0 kg 2. miesto žiaci
do 69 kg Novotný Jaroslav 100,0 kg 4. miesto žiaci
do 69 kg Csémi Aurel 147,0 kg 2. miesto žiaci

28. 05.     Majstrovstvá Slovenska ml. žiakov a žiačok – Veľký Meder

do 56 kg Dorozlai Mikuláš 133,0 kg 2. miesto dorastenci
do 69 kg Abrahám Štefan 205,0 kg 3. miesto dorastenci
do 77 kg Jávorka Vojtech 212,0 kg 1. miesto dorastenci
do 77 kg Kázmér Lucián 210,0 kg 2. miesto dorastenci
do 85 kg Simonics Erik 221,0 kg 1. miesto dorastenci
do 94 kg Szabó Zoltán 150,0 kg 4. miesto dorastenci
         
do 44 kg Hutirová Žofia 53,0 kg 1. miesto dorastenky
do 58 kg Kohútová Silvia 63,0 kg 2. miesto dorastenky
do 58 kg Kohútová Silvia 63,0 kg 3. miesto juniorky

04. 06.     Majstrovstvá Slovenska mužov a juniorov – Košice

do 77 kg Ládi Ladislav 197,0 kg 2. miesto juniori
do 77 kg Ládi Ladislav 197,0 kg 4. miesto muži
do 85 kg Balázs Peter 256,0 kg 2. miesto juniori
do 85 kg Balázs Peter 256,0 kg 3. miesto muži

16. 04.     Majstrovstvá Slovenska veteránov – Hlohovec

do 69 kg Monduk Vincent 152,5 kg 1. miesto veteráni
do 85 kg Feledi Milan 110,0 kg vypadol veteráni
do 94 kg Lénárt Rudolf 105,0 kg vypadol veteráni
do 105 kg Patasi Oskar 265,0 kg 1. miesto veteráni
do 105 kg Pivoda Robert 212,5 kg 1. miesto veteráni
nad 105 kg Szabó František 265,0 kg 1. miesto veteráni

        V absolútnom hodnotení veteránov Patasi Oskar sa umiestnil na 1. mieste a Szabó František sa umiestnil na 3. mieste.


Slovenský pohár vo vzpieraní

5. miesto Jávorka Tivadar 586 b. žiaci
9. miesto Csémi Aurel 531 b. žiaci
10. miesto Simonics Patrik 524 b. žiaci
       
3. miesto Simonics Erik 819 b. dorastenci
4. miesto Abrahám Štefan 815 b. dorastenci
7. miesto Jávorka Vojtech 795 b. dorastenci
8. miesto Kázmér Lucián 782 b. dorastenci

Majstrovstvá Európy

24. – 27. 08. 2005
Majstrovstvá Európy juniorov do 17 rokov - Sofia, Bulharsko

do 77 kg Jávorka Vojtech 212 kg 15. miesto juniori
do 94 kg Simonics Erik 230 kg 11. miesto juniori

02. – 09. 10. 2005
Majstrovstvá Európy juniorov do 20 rokov - Trenčín

do 85 kg Balázs Peter 255 kg 17. miesto juniori

24. – 27. 08. 2005
Majstrovstvá Európy juniorov do 17 rokov - Sofia, Bulharsko

do 62 kg Monduk Vincent 145,0 kg 7. miesto veteráni
do 85 kg Feledi MIlan 195,0 kg 8. miesto veteráni
do 85 kg Lénárt Rudolf 220,0 kg 6. miesto veteráni
do 94 kg Patasi Oskar 257,5 kg 1. miesto veteráni
nad 105 kg Szabó František 280,0 kg 3. miesto veteráni

Turnaje

05. 03.     Veľkonočný turnaj pre všetkých - Trenčín

49,2 kg Straňák Roman 178 b. 6. miesto ml. žiaci
54,6 kg Majeríková Nikoleta 168 b. 1. miesto ml. žiaci
76,2 kg Mihalovičová Tímea 122 b. 2. miesto ml. žiaci

03. 12.     7. Turnaj Mladých Nádejí – Veľký Meder
                1. Majstrovstvá Slovenska družstiev mladších žiakov

50,0 kg Straňák Roman 225 b. 2. miesto ml. žiaci
37,0 kg Fekete Márk 224 b. 3. miesto ml. žiaci
61,3 kg Majeríková Nikoleta 203 b. 9. miesto ml. žiaci
81,9 kg Mihalovičová Tímea 200 b. 10. miesto ml. žiaci
53,0 kg Javorský Marek 190 b. 12. miesto ml. žiaci
         
51,0 kg Jávorka Tivadar 210 b. 2. miesto žiaci
60,7 kg Simonics Patrik 175 b. 7. miesto žiaci
49,9 kg Farkas Július 149 b. 12. miesto žiaci

        Družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 1. mieste v preteku družstiev na 1. Majstrovstvách Slovenska družstiev mladších žiakov vo Veľkom Mederi.

17. 12.     Medzinárodný vianočný turnaj pre všetkých – Trenčín

38,0 kg Fekete Márk  207 b. 15. miesto ml. žiaci
52,0 kg Straňák Roman 205 b. 18. miesto ml. žiaci
35,0 kg Kulcsár Tomáš 198 b. 19. miesto ml. žiaci
34,0 kg Fatona René 186 b. 24. miesto ml. žiaci
55,0 kg Javorský Marek 180 b. 27. miesto ml. žiaci
         
62,0 kg Majeríková Nikoleta 177 b. 29. miesto ml. žiaci
83,0 kg Mihalovičová Tímea 167 b. 34. miesto ml. žiaci

18. 06.     Medzinárodné stretnutie v Budapešti – Budapešť

do 62 kg Simonics Patrik 105,0 kg 1. miesto žiaci
do 69 kg Abrahám Štefan 193,0 kg 1. miesto dorast
do 77 kg Kázmér Lucián 205,0 kg 4. miesto dorast
do 77 kg Jávorka Vojtech 213,0 kg 3. miesto dorast
do 85 kg Simonics Erik 220,0 kg 1. miesto dorast
nad 85 kg Szabó Zoltán 145,0 kg 4. miesto dorast

2005
Sumár

Celoslovenské  ligové  súťaže

I. liga ml. žiakov 1. miesto
I. liga žiakov 1. miesto
I. liga dorastu 1. miesto
II. liga mužov 3. miesto
I. liga mužov 6. miesto vypadli z I. ligy

Majstrovstvá  Slovenska  v  roku  2005

1. miesto 13 krát
2. miesto 11 krát V roku 2005 pretekári vzpieračského oddielu získali na M-SR 29 medailí
3. miesto 5 krát

Organizácia

V roku 2005 sme zorganizovali 4 významné športové podujatia vo Veľkom Mederi medzi nimi aj Turnaj Mladých Nádejí, ktorý sme si zorganizovali už 7. krát a 1. Majstrovstvá Slovenska družstiev mladších žiakov, ktoré sa v roku 2005 zorganizovali prvý krát a prvým družstvom ktoré zvíťazilo na týchto pretekoch sa stalo družstvo z Veľkého Medera!

Reprezentácia

Do reprezentácie SR boli zaradení pretekári Balázs Peter, Ábrahám Štefan, Kázmér Lucián, SImonics Erik, Jávorka Vojtech. Do 14 rokov boli do reprezentácie zaradení Jávorka Tivadar, Simonics Patrik, Csémi Aurel.

Na Turnaji OH nádejí višehrádskej štvorky reprezentovalo Slovenskú republiku aj pretekári z Veľkého Mederu a to Abrahám štefan, Kázmér Kucián, Simonics Erik, Jávorka Vojtech. Reprezentácia Slovenska sa umiestnila na 3. mieste.

V roku 2005 Buzgó Ľudovít plnil funkciu reprezentačného trénera juniorov do 17 rokov.

Bodové hodnotenie

V celkovom bodovom hodnotení M-SR vo vzpieraní v roku 2005 družstvo Veľkého Medera sa umiestnilo na 2. mieste. V kategórii mladších žiakov sme získali 1. miesto, v kategórii žiakov sme získali 1. miesto, v kategórii dorastencov sme získali 2. miesto, v kategórii juniorov sme získali 5. miesto a v kategórii mužov sme získali 7. miesto.

V hodnotení CTM sme sa umiestnili na 1. miesto v celoslovenskej súťaži.Buzgó Ľudovít
predseda oddielu©Buzgó